PROIZVODI

ST-85-MAXLIGHT
ST-85-MAXLIGHTV
ST-85-MAXLIGHT ST-85-MAXLIGHTV

ST 85 Max light

Sistem SAPLAST TERMO 85 je namijenjen za izradu prozora, vrata i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine rama 85 mm. Primjenom novih materijala koji imaju termički izrazito dobre karakteristike, ovaj sistem zadovoljava kriterije otvora za niskoenergetske kuće.

Mogući tipovi otvaranja prozora: otklopno, zaokretno, otklopno zaokretno, zaokretno otvaranje vani, zaokretno oko srednje osi.

Mogući tipovi otvaranja vrata: otvaranje prema unutra i vani.

Sistem je kompatibilan sa fasadnim sistemima.

SAPLAST 100% Kvalitet

Osnovne karakteristike naših aluminijskih sistema

Otpornost

Aluminij može podnijeti uticaj sunca i ekstremne temperature.

Energetska efikasnost

ALU stolariju karakteriše visoka efikasnost zadržavanja toplote, smanjujući potrebu za energijom prilikom grijanja doma.

Zaštita okoliša

Aluminij je jedan od najlakših metala za recikliranje.

Čvrstoća i pouzdanost

Unatoč svojoj lakoći, aluminijum posjeduje karakteristike koje mu pružaju značajnu mehaničku čvrstoću.