Oznaka QB podržava profesionalce naglašavajući kvalitet njihovih proizvoda, usluga i vještina.

QB certifikacijski znak CSTB-a

Oznaka QB podržava profesionalce naglašavajući kvalitet njihovih proizvoda, usluga i vještina. On potvrđuje usklađenost proizvoda sa uslovima navedenim u referentnim sistemima certifikacije, koji se uspostavljaju kroz učešće svih zainteresovanih strana. Ovi uvjeti proizilaze iz opšteprihvaćenih standarda i uključuju dodatne zahtjeve koji uzimaju u obzir potrebe korisnika ili dodaju vrijednost proizvodima.

Ostali certifikati koje posjedujemo