CERILAB laboratorija za ispitivanje i mjerenje , konsultantska firma za drvo i centar za obuku.

CERIBOIS

Od 2000. godine CERIBOIS podržava kompanije u njihovom razvoju i izvođenju različitih projekata. CERILAB laboratorija za ispitivanje i mjerenje , konsultantska firma za drvo i centar za obuku.

LaboratorijaRapport N° TestiranoRezultat
CERIBOISRA-AEV 2380Porte fenêtre 1 vantail à ouverture à la française – SAPLAST ST-85AIR :A*3/EAU : E*9A/VENT: V*C3

  Download

CERIBOISRA-ACO1520Porte fenêtre deux vantaux – SAPLAST ST-85Rw (C ; Ctr) en dB 43 (-2 ; -6)

  Download

CERIBOISRA-ACO1519Porte fenêtre deux vantaux – SAPLAST ST-85Rw (C ; Ctr) en dB 42 (-2 ; -5)

  Download

CERIBOISRA-ACO1518Porte fenêtre deux vantaux – SAPLAST ST-85Rw (C ; Ctr) en dB 42 (-1 ; -4)

  Download

CERIBOISRA-ACO1517Porte fenêtre deux vantaux – SAPLAST ST-85Rw (C ; Ctr) en dB 33 (-2 ; -6)

  Download

CERIBOISRA-ACO1516Porte fenêtre deux vantaux – SAPLAST ST-85Rw (C ; Ctr) en dB 37 (-1 ; -5)

  Download

CERIBOISRA-ACO1515Porte fenêtre deux vantaux – SAPLAST ST-85Rw (C ; Ctr) en dB 38 (-2 ; -4)

  Download

CERIBOISRA-ACO1514Porte fenêtre deux vantaux – SAPLAST ST-85Rw (C ; Ctr) en dB 35 (-2 ; -5)

  Download

CERIBOISRA-ACO0888Porte fenêtre deux vantaux – ALU 65Rw (C ; Ctr) en dB 38 (-2 ; -5)

  Download

CERIBOISRA-ACO0889Porte fenêtre deux vantaux – ALU 65 Rw (C ; Ctr) en dB 41 (-1 ; -5)

  Download

CERIBOISRA-ACO0890Porte fenêtre deux vantaux – ALURw (C ; Ctr) en dB 39 (-2 ; -4)

  Download

CERIBOISRA-ACO0891Porte fenêtre deux vantaux – ALU 65 Rw (C ; Ctr) en dB 39 (-2 ; -4)

  Download

CERIBOISRA-ACO0892Porte fenêtre deux vantaux – ALU 65 Rw (C ; Ctr) en dB 36 (-2 ; -6)

  Download

CERIBOISRA-ACO0893Porte fenêtre deux vantaux – ALU 65 Rw (C ; Ctr) en dB 42 (-2 ; -5)

  Download

CERIBOISRA-ACO0894Porte fenêtre deux vantaux – ALU 65 Rw (C ; Ctr) en dB 42 (-1 ; -4)

  Download

CERIBOISRA-ACO0895Porte fenêtre deux vantaux – ALU 65 Rw (C ; Ctr) en dB 42 (-1 ; -5)

  Download

CERIBOISRA-ACO0896Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70Rw (C ; Ctr) en dB 40 (-1 ; -4)

  Download

CERIBOISRA-ACO0897Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70Rw (C ; Ctr) en dB 43 (-2 ; -5)

  Download

CERIBOISRA-ACO0899Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70Rw (C ; Ctr) en dB 40 (-2 ; -5)

  Download

CERIBOISRA-ACO0900Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70Rw (C ; Ctr) en dB 40 (-2 ; -5)

  Download

CERIBOISRA-ACO0901Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70Rw (C ; Ctr) en dB 45 (-2 ; -5)

  Download

CERIBOISRA-ACO0902Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70Rw (C ; Ctr) en dB 45 (-2 ; -5)

  Download

CERIBOISRA-ACO0903Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70Rw (C ; Ctr) en dB 45 (-2 ; -6)

  Download

CERIBOISRA-ACO0904Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70Rw (C ; Ctr) en dB 38 (-3 ; -7)

  Download

CERIBOISRA-ACO0905Porte fenêtre deux vantaux – PVC 70Rw (C ; Ctr) en dB 40 (-2 ; -4)

  Download

CERIBOISRA-ACO0994Porte fenêtre coulissante 2 vantaux ALU MDSRw (C ; Ctr) en dB 32 (-1 ; -3)

  Download

CERIBOISRA-AEV 1737PVC 70 - OB2 sur allègeAIR : A*/EAU : E*6B/VENT: V*C2

  Download

CERIBOISRA - AEV 2107FENÊTRE 1 VANTAIL PVC GAMMEAIR :A*4/EAU : E1200A/VENT: V*C4

  Download

CERIBOISRA-GCO-0176 Résistance mécanique sur garde-corps traditionnel (NF P01-013)

  Download

CERIBOISRA-GCO-0177 Résistance mécanique sur garde-corps traditionnel (NF P01-013)

  Download

Ostali certifikati koje posjedujemo